Deze website is eigendom van

Do! Time for You
BE0468.359.055

info@dotimeforyou.be

Do! Time for You, gevestigd in Dilbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door de toegang tot en het gebruik van de website ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Contactgegevens in verband met vragen:

www.dotimeforyou.be/contact of stuur een mailtje naar info@dotimeforyou.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Do! Time for You verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel kunnen verwerken op basis van de manier waarop jij ons jouw gegevens hebt verschaft:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Locatiegegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Do! Time for You verwerkt enkel jouw persoonsgegevens voor de doelen die betrekking hebben tot haar werkzaamheden.:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om jou op de hoogte te brengen van een les die geannuleerd zou worden. Dit doen wij ook enkel indien wij dit nodig achten en indien wij weten dat jij aanwezig zou zijn. Deze informatie is sowieso ook steeds terug te vinden op onze website.
  • Jou te informeren over onze dienstverlening, nieuwe lessen of dergerlijke via onze nieuwsbrief. Je kan jezelf op elk moment uitschrijven van deze communicatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Do! Time for You bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Do! Time for You verstrekt uitsluitend gegevens  aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Indien jij jouw toestemming hebt gegeven om jou nieuwsbrieven te sturen, zullen wij jouw gegevens gebruiken en opslaan in MailChimp. Je kan op elk moment vragen om jouw gegevens uit deze database te halen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en onze sportactivtieit heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dotimeforyou.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Do! Time for You neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dotimeforyou.be.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Do! Time for You en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dotimeforyou.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Gebruik van cookies

www.dotimeforyou.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.